Saturday, June 11, 2016

TPP cơ hội và thách thức với các thương hiệu Việt Nam

Edit Posted by with No comments
    TPP sắp có hiệu lực , cũng là lúc thương hiệu Việt lên ngôi, những doanh nghiệp với thương hiệu uy tín như Dumy Kids đã được người tiêu dùng công nhận sản phẩm dịch vụ sẽ có bước phát triển mới. Cơ hội và thách thức đều cân bằng, nếu làm tốt sẽ là những cơ hội để xuất khẩu đưa sản phẩm của mình vươn xa hơn sang các nước, ngược lại sẽ là thách thức đối với các thương hiệu mới. Trong những ngày đầu tháng 10 Kimnams đã nhận được 1 số đơn hàng của khách hàng nước ngoài 1 số thỏa thuận hợp tác cung cấp sản phẩm cho các hệ thống siêu thị nước ngoài đang xây dựng và hoạt động tại Việt Nam. Với uy tín cũng như đã từng làm cho 1 số khách hàng Nhật , Thái lan... 
                                                                                      dumykdis-tpp
      Dumy kids thương hiệu trẻ em Việt tin tưởng sẽ đáp ứng được nhiêu khách hàng quốc tế mà vẫn đảm bảo cung cấp hàng hóa thị trường trong nước.

0 comments :

Post a Comment